Page 5 - binnenwerk-2020-defintief
P. 5

Colofon                     lid worden van de buurman?

            Zakelijk Magazine     Uw buurman beter leren kennen? Dat doet u bij Businessclub De Buurman!
      Businessclub de Buurman
      businessclubdebuurman.nl        Omdat wij belang hechten aan een zo groot mogelijke netwerkclub, houden we
                         de drempel voor lidmaatschap laag. Voor slechts 165,- bent u een jaar lang lid
                 BESTUUR     van De Buurman.
            Gertjan Dolislager
           Henri van Noorloos      Een lidmaatschap is persoonlijk        Levenspartners
                         en niet overdraagbaar
              Huib van Oord                            Wilt u uw levenspartners meene-
                Rene Mooy     Het betreft dus geen bedrijfslidmaatschap.  men naar onze netwerkavonden?
                Erick Verlee    Wil je met meerdere personen van hetzelf-   dat is mogelijk. De kosten
                         de bedrijf lid worden? Dan zijn je collega’s hiervoor bedragen €25,00 per
              Vissersdijk 162    natuurlijk van harte welkom om ook lid te   netwerkavond. (betaling via pin
               Werkendam      worden. Wel is het een voorwaarde dat je   of contant tijdens onze netwer-
                         bedrijfseigenaar bent of het bedrijf zake-  kavond). U dient uw partner wel
  info@businessclubdebuurman.nl         lijk vertegenwoordigt. Per slot zijn we een  aan te melden via de email met
      businessclubdebuurman.nl        businessclub waar verbinden en zaken doen   vermelding van zijn of haar naam.
                         centraal staat.
                 UITGEVER
                         introducé                                          ZAKELIJK MAGAZINE 2020
            GJ Styles Reclame
                 Richter 68    Je kunt eenmalig als introducé een bijeenkomst bezoeken.

          4251 DB Werkendam       Wil je eerst een keer vrijblijvend met onze businessclub kennismaken? Dit is mogelijk. De
          Telefoon 06 13679158      kosten hiervoor bedragen €25,00. Daarna kun je in alle rust besluiten of je bij onze club
                         wilt aansluiten. (betaling via pin of contant tijdens onze netwerkavond)
             www.gjstyles.nl
             info@gjstyles.nl    Het is niet mogelijk onze avonden meerdere malen te bezoeken zonder lidmaatschap.
                         (ook niet voor oud leden)
                 REDACTIE
           Het Kontakt Media      looptijd – opzegging             consumpties            5

                 AQUISITIE    Looptijd                   Consumptiemunten               BUSINEESCLUB DE BUURMAN
      Businessclub de Buurman        De looptijd van het lidmaatschap is altijd  Voor consumpties kunt u muntjes kopen.
                         per jaar, je kunt op ieder moment instap-   Dit bij onze gastvrouw. De betaling van de
              VORMGEVING      pen u betaald dan de resterende maanden.   consumptiemunten is uitsluitend via pin
            GJ Styles Reclame     Het lidmaatschap loopt vervolgens tot ein-  of contant. (op rekening is helaas niet meer
                         de van het jaar 2020. Je betaalt dus nooit  mogelijk)
                    DRUK    teveel. Het lidmaatschap wordt automa-
            Damen Drukkers      tisch stilzwijgend verlengd.         Ledenlijst

                   EDITIE    Opzeggingen                  Actuele ledenlijst 2020
                    2020   We kunnen het ons niet voorstellen, maar   Voor de actuele ledenlijst verwijzen wij u
                         mocht je willen opzeggen dan dient dit    naar onze website:
            COPYRIGHT 2020      minimaal twee maanden voor het ver-      businessclubdebuurman.nl
                         strijken van je lidmaatschapsperiode te
     Het auteursrecht op de in deze uitgave gebeuren. (voor 1-11-2020)
  verschenen artikelen wotdt door de uitgever
                         lid worden van de buurman?
   voorbehouden. Niets in deze uitgave mag
    zonder schriftelijke toestemming van de        aanmelding via:
                            businessclubsdebuurman.nl
 uitgever worden verveelvoudigd, gekopieerd,
   hergebruikt of openbaar gemaakt worden.

Businessclub de Buurman is niet aansprakelijk
 voor eventuele onjuistheden in deze uitgave.
    Aan de inhoud van deze uitgave kunnen
   zodoende geen rechten worden ontleend.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10