Page 4 - binnenwerk-2020-defintief
P. 4

ZAKELIJK MAGAZINE 2020  Voorwoord Een blik op de toekomst

4            2020 is een bijzonder jaar voor Businessclub    In dit mooie jubileumjaar hebben wij negen
             De Buurman. Het is het jaar waarin wij ons     interessante netwerkavonden gepland. We zijn
BUSINEESCLUB DE BUURMAN 10-jarig jubileum vieren! Tien jaar netwerken.   een netwerkclub voor Werkendam en omstreken,
             Tien jaar contacten leggen. Tien jaar gezellig-   en dus verlaten we soms ook onze thuishaven.
             heid. Tien jaar onderling zaken doen.        We zijn dit jaar te gast bij Solid Systems, nemen
                                       een kijkje in de fabriek van Fokker en gaan varen
             Ik kan niet anders dan vol trots naar De Buurman  met Biesbosch Adventure. Daarnaast netwerken
             kijken. We hebben een groep van ruim driehon-    we bij onze nieuwe leden Camping De La Rue in
             derd trouwe leden. Op onze netwerkavonden      Sleeuwijk en Het Brabantse Land in Giessen. Na-
             leren ze elkaar kennen en ontstaan er nieuwe    tuurlijk zijn we ook weer te gast bij De Waterman
             samenwerkingen. Precies zoals Ton Cornet      Culinair, Partycentrum Van Lopik en Restaurant
             beoogde. Hij legde tien jaar geleden de basis voor de Lachende Gans. Ik hoop dat er op al deze
             wat nu één van de grootste netwerkclubs in het   activiteiten weer veel leden aanwezig zullen
             zuiden van het land is. Ik ben dan ook vereerd   zijn. Dat iedereen zichzelf en zijn business komt
             dat ik 7 jaar geleden het voorzitterschap van hem  profileren. Zodat we van elkaar weten wat onze
             over mocht nemen. Met Huib van Oord zit er nog   buurman doet!
             altijd een man van het eerste uur in het bestuur
             en ook Ton is een graag geziene gast op onze    Gertjan Dolislager
             netwerkavonden. Helaas moeten we als bestuur    Voorzitter businessclub De Buurman
             afscheid nemen van Marco de Waal, die vanwe-
             ge zijn drukke werkzaamheden uit het bestuur
             treedt. Hij blijft gelukkig wel als lid verbonden
             aan De Buurman.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9